Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

PikkuLeppis Oy

2807432-7

Huhdintie 10-12

03600 KARKKILA

Yhteyshenkilö:

Jaana Ilmonen

jaana.ilmonen@pikkuleppis.fi

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli ja asioidessa käytetty valuutta.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa sekä muu mahdollinen tilauksen hoidon yhteydessä käyty kommunikaatio ja asiakkaan itsensä tilauksen yhteyteen kirjoittamat tiedot.

Verkkokaupan käytöstä kerätään myös teknistä tietoa, kuten IP-osoite, sijaintivaltio ja/tai –kaupunki (kaupassa käytössä maarajaus = Suomi), käytetyn laitteen ja käyttöjärjestelmän tiedot, käytetty selain (esim. tekniikan diagnostiikkaa varten). Sivustomme myös käyttää evästeitä käyttömukavuuden parantamiseen ja toiminnallisuuteen. Voit poistaa selaimeltasi evästeiden käytön, mutta saattaa olla, etteivät kaikki toiminnot (kuten ostoskori) toimi tällöin tarkoitetulla tavalla.

Rekisteriin talletetut tiedot saadaan asiakkaalta itseltään ja asiakkaan käyttämistä laitteista ja palveluista teknisesti (kuten esim. edellä mainittu IP-osoite yms.) Kassapäätteellä asiakaspalvelijan on mahdollista kirjata asiakkaan näin halutessa järjestelmään yhteystietoja kuten sähköposti tai puhelinnumero jälkimarkkinointia varten.

Tietojasi käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn sekä arkistointiin, tilastollisiin tarkoituksiin ja markkinointitarkoituksiin. Kauppaan asiakastilin luoneet voivat asiakastililtään hallita markkinointikeinoja ja muuttaa niitä itselleen sopivana aikana kirjautumalla tililleen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterinkäyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalveluyhteistyökumppaneille verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi (esim. Posti, Matkahuolto tai yksityiset kuljetusyritykset). Muihin kuin suoraan asiakassuhteen ja tilausten hoitamiseen liittymättömille tahoille emme tietoja luovuta, kuin perusteltua käyttötarkoitusta varten (esim. viranomaiset).

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

PikkuLeppiksellä ei ole käytössä manuaalista aineistoa asiakkaistaan. Mikäli joudumme poikkeustilanteissa näin toimimaan, materiaali hävitetään heti, kun se on saatettu digitaaliseen muotoon.

Sähköinen aineisto sijaitsee verkkokaupan ja domain-hotellin suojetuilla palvelimilla.

Henkilötietoihin on pääsy vain henkilökunnalla, joka tietoa työtehtäviensä hoitoon tarvitsevat (esim. tilausten käsittely ja postitus) ja verkkokaupan tekniikan tarjoajalla erityisestä syystä rekisterinpitäjän pyynnöstä (esim vika- tai virhetilanteenhoitaminen)

Ilmoitamme viranomaisille ja asiakkaalle mahdollisista ja havaituista tietoturvaloukkauksista voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Asiakkaana Sinulla on tarkistusoikeus (voit pyytää nähtäville kerätyt tiedot), oikaisuoikeus (pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot), oikeus peruuttaa suostumus (esim. uutiskirjeen lähettämislupa) ja poisto-oikeus (pyytää poistamaan kerätyt tiedot siinä laajuudessa kuin se on mahdollista. Esim. kirjanpitolain mukaisia dokumentteja ei voi poistaa). Huomaathan, että poiston yhteydessä poistuu myös mahdolliset alennukset ja muut edut, jotka edellyttävät voimassaolevaa asiakastiliä! Pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoituksella varustettuna.

Käyttämällä sivustoa hyväksyt tietosuojakäytännön.